“മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ കണ്ടുപിടിക്കാം” (FREE Password Revealer from ******) by rafomac)

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ അടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ഒരു കിടു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍… ഈ സംഭവം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 അടിച്ചു മാറ്റിയ ഫയല്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത്  ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡികോഡ് ചെയ്യാം…….

സ്ക്രീന്‍ഷോട്സ്……..    

Check Also

The 19 Best Training Resources to Learn Salesforce

Salesforce is an incredibly powerful tool, but it’s only effective if your sales team knows …

മലയാളം ഹിന്ദി തമിഴ് സിനിമാഗാനങ്ങൾ സൗജന്യമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ… ഇതാ ഒരു “കിടിലൻ ” അപ്ലിക്കേഷൻ

മലയാളം ഹിന്ദി തമിഴ് സിനിമാഗാനങ്ങൾ സൗജന്യമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ… ഇതാ ഒരു “കിടിലൻ ” അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്ട്രോയിഡിൽ …